سایت آگهی دانشگاه فردوسی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color
No result...

تدریس خصوصی نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS

مشاهده همه آگهی های 9616244033
اشنایی با محیط نرم افزارها
انتخاب آزمون های آماری مناسب
تحلیل های توصیفی در SPSS
آمارهای ناپارامتریک در SPSS
آزمون های تک متغیره و چندمتغیره در SPSS

طراحی و اجرای مدل های تحلیل مسیر، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری در AMOS


** تخفیف دانشجویی**
*** تخفیف ویژه کلاس گروهی(حداکثر 5 نفر)***
تاریخ ثبت : ۱۳۹۶/۸/۲۹
قیمت :متفاوت
تماس :9616244033



email
تدریس خصوصی نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS
بازگشت

ارسال نظر


Security code
ریست کد